Plakat- päev kogu perele! Artikkel ja fotod ja pildid ka siin

Fotod siin ja ka siin. TOOTSIS 2. dets. algusega 17.00 kuni 3. dets. 19.00.

Vihje jõuluvana kingikotti : Yamaha  plokkflööt, mida saab osta kontserdimaja I korruse muusikapoest, hind 8.50

Projektis osalevad rühmad tuleb registreerida 5. detsembriks 2016. Hull Teadlane kutsub taas kõikide Eesti koolide 1.–3. klasside õpilasi osalema vahval teaduskonverentsil,

Seoses Euroopa Kutseoskuste nädalaga viibivad 7. detsembril kell 12.45-14.25 Jõõpre Koolis Pärnumaa Kutsehariduskeskuse esindajad. Tutvustatakse ehitusviimistluse, kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehituse, keevitaja ja koka erialasid 8.-9. klasside õpilastele.

10. detsembril. Info siin

 Millised uued võimalused ootavad noori tööturul? Võõrkeelte kabinetis 13. detsembril kell 13.30

Pärnu Õudustuurid kutsuvad kõiki lapsi vanuses 6-11 just lastele mõeldud õudustuurile!

19. detsembril kell 19.00 Audrus Info

Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond (LIONS) ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja kirjutiste konkursi "Heategu läbi minu mõtete". Tähtaeg 19. detsember

LP vanemad! Olge aktiivsed! 1. novembril  algas küsitlus, kus DigiTee projektis osalevate valdade elanikud saavad märkida, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada. Küsitlus viiakse läbi DigiTee kodulehel: digitee/kysitlus/

Alates 10. oktoobrist 2016 alustas tööd Jõõpre ja Audru Koolis psühholoog RIIN LEAS.

Huvialakooli ja pikapäevarühma toiduraha tasumisel

Sel aastal teenindab kooli Hansaliinid.

Trimestrid, vaheajad, riiklikud tasemetööd ja eksamid