Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Avaldan kiitust Jõõpre Kooli õpilastele kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli 2016/2017 õppeaasta II trimestril

Vastused tuleb anda nii õpetajatel, lastevanematel ning 4. ja 8. klassi õpilastel. Õpilased täidavad koolis informaatika tunnis, vanemate küsitlused on avatud nelja nädala jooksul 20. veebruar kuni 17. märts 2017. Vanemate küsitluslink siin,/samas ka juhised täitmiseks/, pöördumine leitav ka siin.

Loodame, et leiate aega, aitäh!

28. veebruaril Vaata siia

7. märtsil 6. ja 7. tunni ajal kooli playback.

Neljandat aastat on meil, Audru Noortevolikogul, hea meel kutsuda Teid Audru valla Playback Show’le, kus saadakse näidata oma tantsu- ja esinemisoskust, tunda end tõelise staarina laval. Plakat

Raamatute kogumine lasteaedadele! Läbi selle ettevõtmise luuakse paremad tingimused varasemaks lugemisharjumuse tekkimiseks.
Kui sinul on üle jäänud raamatuid, siis Jõõpre kooli fuajees on avatud kogumiskast. Ootame ! Vaata lisaks siia


Eesti 4H Pärnumaa piirkonna sünnipäev

Päeva alustame ERM- i külastusega

Tartus Vanemuise teatris 1. aprillil kell 19.00 etendus

OSALEMISEKS anna teada juhendajale 23. veebruariks!

KLASS RIIK (loosiga)
1. klass Austraalia
2. klass Läti
3. klass Malta
4. klass Suurbritannia
5. ja 6. klass LAV
7. ja 8. klass Jaapan

Kooliolümpiamängude tutvustus

siis leiad siit- kalendrist

Huvialakooli ja pikapäevarühma toiduraha tasumisel

Sel aastal teenindab kooli Hansaliinid.

Trimestrid, vaheajad, riiklikud tasemetööd ja eksamid