Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Õnnitleme Marleen Kärner- Lego joonejärgimise 3. koht  Vaata : www.robomadin.ee ja kiidame teid,  Eerika Sarapuu, Delia Saarman, Angela Palu, õp. S. Sang Vaata

Tramburai ja Bamba Noortelaagris on sellel suvel toimumas 4 erinäolist laagrivahetust:
* Muskel trimmi - laager spordisõpradele
* MägiManni metsakool - kõikidele loodushuvilistele
* Vabalava laager - teatrilaager noortele näitlejatele
* Tramburai Lustilaager - aktiivne, tegus ja lõbus vaba aeg

Jagan Teile värsket infot seoses meie keskuses alustavate trennidega ning nädalaplaani muudatuste kohta. Kõik huvilised on oodatud tõukeratta ning rulatrennidesse.

Õnnitleme!

Ilusa käekirja konkurss I klassile. I koht Leneli Lasn, II koht Anna - Maria Lindt, III - IV koht Maribel Toomast ja Berit Vunukainen. Luuletuse kirjutamine II klassile. I koht Birgit Rehe, II koht Laureen Teesalu, III - IV koht Aimar Tohtsalu ja Norman Rannastu Muistendi kirjutamine III klassile. I koht Hendrik Lõugas, II koht Keili Tomson, III koht Emily Tomson. Pildi järgi jutukese kirjutamine IV klassile. I koht Matis Orav, II koht Andrias Sepp, III koht Marten Villem

 

Õigekirjatesti (100 p) parimad 5. - 9. kl.

5. klass Bia – Lotta Toomast 65,5 punkti

6. klass Heddy Kolt 58 punkti

7. klass Ethel Pill 76 punkti

8. klass Grete Grünthal 54 punkti

9. klass Marili Raid ja Marleen Reinhold 69,5 punkti

Pärnu Rääma Põhikool korraldab III korda ülelinnalise perekondliku nutiõhtu Ettevõtlikud nutimunad 2018. Eesmärk on veeta üks lõbus ja koostöölik õhtu oma pere seltsis, sealjuures pannes proovile oma perenutikuse.

Tähelepanu, iga kuu 28. kuupäevaks tuleb tasuda järgmise kuu , nt märts 18 päeva X 40 senti= 7.20 lisaeine maksumus.

Aitame õpetajat Kati Lindt! Tema magistriõppe lõputöö teema on seotud koolikohustuse täitmise uurimisega ja selle kajastatusega Jõõpre Kooli kodukorras. Palume Teie abi lastevanematele mõeldud ankeedi küsimustele vastamisel. Ankeet-küsimustik on anonüümne. Kodukord ja lõputöö link

Lugupeetud lapsevanem. Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu - uuringus, mille viib läbi SA Innove. Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta. Küsitlusele saab vastata 20. veebruar-30. märts 2018.a

siis leiad siit- kalendrist, samas ka palju uusi ettevõtmisi karjääriõpetuse valdkonnas.