Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Trimestrid, vaheajad, riiklikud tasemetööd ja eksamid

Õppetrimestrid Jõõpre koolis

1. trimester 1. sept. - 25. nov. 2016

2. trimester 28. nov. 2016 - 23. veebr. 2017

3. trimester 27. veebr. - 6. juuni 2017

Koolivaheajad

 1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
 2) talvevaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
 3) kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a;
 4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. aug. 2017. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

  6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
 3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.