Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 


1. septembril peale aktust toimub pildistamine õpilaspileti jaoks. Õpilastele tasuta!

Pikaajalise ja viljaka töö eest koolispordi edendamisel pälvis autasu Marika Vahter Jõõpre

...

1. KLASSI ÕPILASE VAJALIKUD KOOLITARBED. NB! Pilte  eelnevalt pole vaja teha seoses üleminekuga

...

Avaldan kiitust Jõõpre Kooli õpilastele kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli 2016/17

...