Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 


Kunstikoolide (Jõõpre, Audru, Paikuse ja Pärnu kunstikooli) ühine õppereis ERMi toimus 1. märtsil 2018...

Aitame õpetajat Kati Lindt! Tema magistriõppe lõputöö teema on seotud koolikohustuse täitmise

...