Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 


12. märtsil tuleb meile ehk külla kirjanik KETLIN PRIILINN. Leiame vaheajal aega tema raamatutega

...

Avaldan kiitust Jõõpre Kooli õpilastele kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli II trimestril

...

I koht - Jan Markus Silm, II koht Raneli Kast, III koht Miron Karula

Lugupeetud lapsevanem. Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi

...

Pärnu linna koolide 1. - 3. kl. rahvastepalli MV tüdrukutele I koht! Õnnitleme!  Karin Mets,

...