Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 


9. klassi õpilastel on külas Rajaleidja keskuse esindajad. Mõni hetk siin

3. - 4. kl. poiste rahvastepallivõistlusel I koht linnas: Remo Tomson, Marlon Liivaru, Randar

...

12. - 16. veebruar

Kooli tulevate õpilaste vanematele info leitav siin ARNO koolitusinfo:

Uuringus on palutud osalema  Jõõpre Kooli 5.-9. kl. õpilased. Vanemate nõusoleku vormid saavad

...