Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Reporter otsib Pärnust toredaid ettevõtmisi, kodanikealgatusi, üritusi ja vahvaid peresid, kellest lugusid teha. Kui on ka kusagil peres kutsikad on vihje teretulnud. Arvesse läheb terve Pärnumaa – vanamemmel on nt 9 lapselast, kõik kõplavad põllul. Ühesõnaga päriselu lood Pärnumaalt.

Pärnu linn annab igale sel aastal Pärnu linnas gümnaasiumi või põhikooli lõpetanud noorele 50 eurose kinkekaardi, mille eest saab mõnes Pärnu spaahotellis teenuseid osta. Meie idee oleks leida üks tore klass (pool või veerand klassi, ühesõnaga kamp toredaid noori) kellega koos minna SPAsse. Filmime mida SPAs tehakse, millest noored mõtlevad, mida Pärnust mõtlevad, tulevikust jne. Kui keegi näeks selles noortele ägedat kogemust – koos lavastame, toimetame ja näitlema - ootan tagasisidet. Ideaalne oleks kui see juhtuks nüüd nädala jooksul.

 

1. juunist alustas tööd Jõõpre õpilasmaleva rühm. Esimesel päeval korrastati vanuritekodu ümbrust ja teeääri, teisel päeval tasandati vana koolimaja ümbruse muruplatse. Järgneva kahe nädala jooksul on plaanis veel erinevad heakorratööd Jõõpre külas ja kooli ümbruses ning samuti Lavassaares

.

Pärnu Muusikakool võtab sel kevadel vastu uusi õpilasi. Oodatud on nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilased. Koolis saab õppida järgmistel erialadel: viiul, vioola, tšello, kontrabass, kitarr, kannel, akordion, flööt, saksofon, oboe, klarnet, fagott, metsasarv, trompet, tromboon, tuuba, löökpillid, klaver ja orel. Alates 13. eluaastast saab õppida koori erialal. Erialatundidele lisaks saab koolis muusikateoreetilised algteadmised ja võimaluse osaleda ansamblites, mudilaskooris, neidudekooris, puhkpilli- või keelpilliorkestris. Peale noorema astme lõpetamist võimalus jätkata kooli rütmimuusikaosakonna solisti- ja pilliõppes ning osaleda bändide tegevuses.

Musikaalsuskatsed Pärnu Muusikakooli õppima asumiseks toimuvad reedel, 5. juunil eelnevalt kokku lepitud aegadel. Katsetele eelnevad 2. ja 3. juunil konsultatsioonid.

Lähem info www.muusikakool.ee ja telefonidel 44 55 830 või 52 52 542.

 
 
 
 

MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus korraldab sellel aastal juba viiendat korda noortelaagri projekti Suvekool Audrus. Käesoleval aastal korraldame projekti koostöös Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Jõõpre Kooli, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ja mitmete teiste koolidega. Palun jagage antud kirja võimalusel Jõõpre Kooli õpilaste ja lapsevanematega.


Laagri kasvatajateks ja tegevusjuhendajateks on nii Pärnu linna koolide õpetajad kui ka rahvusvaheliselt tuntud oma ala spetsialistid, mis võimaldab laagris osalejatele väga huvitava ja mitmekülgse programmi. Muusikalisi tegevusi juhendab laagris Läti popmuusik Rihards Bērziņš, kelle viimased kontserdid on teinud mitmeid publikurekordeid( ligikaudu 600 000 inimest jälgis tema kontserti Läti Vabariigi aastapäeval). Ta on ka üks projekti ideeautoritest.

Suvekool Audrus 2020 on oma struktuurilt vabahariduslik laagriprojekt - igal projektis osalejal on võimalus koostada endale ise laagrikava. Kõik meie laagris osalevad õpetajad ja tegevuste juhendajad on mitmeaastase laagritöö kogemusega.

Laagrisse ootame noori vanuses 7-19 aastat. Tegevused toimuvad üheksas erinevas vanuserühmas. Laager toimub 3.-7. augustini Pärnu linna Jõõpre Koolis.

Laagri programmis on laulmine, tantsimine, kunst, kokandus, disain, näitlemine ja draamaõpe, sport, loodusõpetus, läti keel ja kultuur, suhtlemine, meedia ja avalik esinemine, araabia keel ja kultuur, loovmõtlemine ning palju muud põnevat.


Täpsem laagri info on saadaval meie kodulehel:  https://audrusuvekool.weebly.com/

Lisan juurde ka laagrit tutvustavad videod:

 

Laagrisse registreerumine toimub siin:  https://forms.gle/dGUXEjA4a84rz4hZ8

Laagri viimasel päeval toimub ka kontsert, kus osalejad saavad esitada laagri jooksul õpitud kavasid, laule, näidendeid ja kõike muud. Samuti pannakse üles kunstinäitus laagri ajal valminud töödest.

 

MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus

Head Jõõpre Kooli sõbrad.
Järgmisel sügisel on taas kooli kokkutulek ja ühtlasi väike juubel-255 aastat!
Vana koolimaja on saanud Jõõpre külaseltsi abiga uue välisilme,8.klassi noormeeste abiga valmis kooli

ajalugu tutvustav stend vana koolihoone ette. Juuni alguses hakkame malevlaste abiga korrastama-
uuendama kooli parki.Kutsun teid appi pargi kujundamisele-kui teil on kodus üle erinevaid püsikuid-
lilli,taimi põõsaid...andke märku,me soovime neid vanas pargis kasutada!

Mati Sutt

Hea Jõõpre kooli õpilane.
 
Õpikute ja kooli arvutite tagastamine toimub koolis   
 
1. juunil   8.00 - 12.00         1. ja 2. klass
2. juunil   8.00 - 12.00         3. ja 4. klass
3. juunil   8.00 - 12.00         5. ja 6. klass
4. juunil   8.00 - 12.00         7. ja 8. klass
5. juunil   8.00 - 12.00         9. klass

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel on valminud kaks õppefilmi, mis annavad õpilastele eakohast teavet viirustest ja viirushaigustest. Filmid pakuvad mõtlemisainet olukorra tõsidusest viirusnakkuste leviku puhul ja igaühe rollist selleks, et naasta tavapärase elu juurde. Esimese ja teise kooliastme õpilastele mõeldud 10-minutilises õppefilmis tutvustatakse viiruseid, sealhulgas SARS-CoV-2, ning viirushaigusi, sealhulgas Covid-19. Kolmandale kooliastmele mõeldud 13-minutilises õppefilmis kujutatakse lisaks ka seda, mis toimub organismis, kui nakatutakse SARS-CoV-2 viirusega. Samuti näidatakse õppefilmides, milliste reeglite järgimine on oluline, et vältida nakatumist ja epideemia laienemist.Õppefilmid on kõigile tasuta kättesaadavad.
• I ja II kooliastmele mõeldud film: https://vimeo.com/416747481
• III kooliastmele ja gümnaasiumile mõeldud film: https://vimeo.com/416943450
Rahulikku meelt järgnevateks õppetöö nädalateks ja suvekuudeks!

Direktori ja 8. klassi poiste koostöös on valminud suur stend vana koolimaja juurde. Alates juuni algusest saab külastada ja lugeda.

Head õpilased, lapsevanemad ja õpetajad.
Käesoleva õppeaasta lõpp on väga erinev võrreldes varasemaga. See on pannud proovile nii õpilased, õpetajad, koolid, kõikvõimalikud õpikeskkonnad ning kindlasti ka lapsevanemad. Suvepuhkuseni on jäänud veel vaid loetud nädalad.
Annan teile ülevaate koolitööst alates 18. maist kui saavad osaliselt läbi koroonakriisist tingitud piirangud ja vähesel määral taastub koolitöö koolimajas.
Esmaspäeval, 18. mail jätkub enamusele õpilastest tavapärane kaugõpe. Kooli on kutsutud piiratud arv õpilasi, lubatud piirides -10 õpilast. Kooli kutsutud õpilasi on teavitatud, nende koolis käimise aeg on kokku lepitud, et hajutada õpilased üks-ühele õppeks või säilitada vajalik 2+2 distants. Kui teile ei ole laekunud teavet kooli tulemise kohta, siis teile jätkub distantsõpe.
Õppetöö kestab kuni 29. maini. Loodan, et selleks kuupäevaks saavad tehtud ka kõik vastamata õppetööd või puudulikud hinded.
Hindad pannakse välja 29. maiks. Täiendav õppetöö võlglastele jätkub 5. juunini.
Alates 25. maist hakkame vormistama ka 8. klassi loovtöid. Loodame nende töödega valmis saada 3. juuniks, et mitte kasutada luba jätta nende tööde lõpetamine järgmisse õppeaastasse.
Kõik kooli tulevad õpilased hakkavad saama koolilõunat. Kooli poolt sooja toidu pakkumine kestab vajadusel kuni täiendava õppetöö lõpuni 1.- 5.juunil. Sellel õppeaastal jääb üle ka kooli toiduraha, mis on lubatud kasutada sügisperioodil kuni jõuluni koolitoidu mitmekesistamiseks.
Koolitöö viimasel nädalal, 1.- 5. juunil ootame kõiki õpilasi kooli õpikuid tooma, sest muidu ei saa me valmis panna järgmise õppeaasta õpikuid järgmistele klassidele. Õpikute toomise aja oleme hajutanud nädalale 1.- 5. juunini kella 9.oo-12.00, et vältida liigseid kogunemisi. Õpikuid võtame vastu kooli fuajees. Siis ootame tagasi ka koolist laenatud arvuteid.
Ametlik suvevaheaeg algab 8. juunist
Klasside tunnistusi sellel kevadel välja ei anta. Ajalukku läheb kogu mööduv õppeaasta, samas ka see, et eelmise õppeaasta tunnistused saate kätte 1. septembril 2020 aastal!
Sellel aastal ei toimu ka igakevadised klassiekskursioonid. Küll aga saame vähemas mahus ja paari õpilasega väiksemates gruppides alustada 1. juunist malevatöödega.
Sellel aastal jäävad ära põhikooli lõpueksmid. Lõpuaktust tavapärasel kujul 9. klassidele ei tohi korraldada. Lõputunnistuste kätteandmine toimub koolimajas, kas siseruumides või õues, sõltub ilmast, 12. juunil kell 12.00,  samuti kõiki ettekirjutusi jälgides. Vastav info on lõputunnistuste kätteandmistest juba klassi esindajatega koostöös, sest külalisi kutsuda lõpetajaid õnnitlema sellel kevadel ei võimaldata. Pidulikku lõputunnistuste kätteandmist saate vaadata kooli kodulehelt, ürituse salvestame.
Head õpilased, lapsevanemad ja õpetajad. Paar nädalat tagasi panime kooli kodulehele üles teie toimetamiste kohta väga toredaid fotosid, mis leidsid suure arvu jälgimisi ja tunnustust. Kui teil on veel midagi toredat lisada, ootame teie fotosid ja ka muud koostööd.

Varsti on suvevaheaeg, pidage vastu!
Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor.

Eriolukorra väljakuulutamisest märtsi keskel on möödunud enam kui kuu. See on olnud eriline, samas ka väsitav ja kurnav aeg meie kõigi jaoks, nii õpilastele, vanematele kui ka õpetajatele.

Kõigepealt tänan kõiki osapooli töise ja mõistva suhtumise eest! Senini on olnud väga meeldiv koostöö enamiku õpilaste ja nende vanematega, valdavalt on tagasiside olnud positiivne ja toetav. Seda näitab ka tulemus - kooli natuke rohkem kui sajast õpilasest on vaid 5-6 õpilasega suuremaid või väiksemaid probleeme olnud, mis on tänu kooli sotsiaalpedagoog Gerli abile lahenemas.


Senise kaugõppe jagan mõtteliselt kolmeks: esimesed päevad olid rabedad - alt vedas e-kool, palju teadmatust, harjumatust nii enda kui ka abiks olevate vanemate aja optimaalsel kasutamisel. Selgus, et mõnede õpilaste nutitelefonid ei võimalda kõiki koolitöid lahendada. Sellele järgnes pikk ja stabiilne periood. Arvutite osas oleme kooli poolt saanud abi pakkuda rohkem kui kümnele õpilasele, laenutades neid arvutiklassist. Suureks abiks on olnud eelnev töö digipädevuste omandamisel. Siinkohal suured tänud eeltöö ära teinud õpetajatele Stenile, Üllele ja Rometile õpetajate ja õpilaste ettevalmistamisel.

Aja jooksul on lihvitud digipädevusi, nii õpilased kui õpetajad on leidnud uusi internetikeskkondi. Olukord on sundinud leidma vahel ka alternatiive ja mugavustsoonist välja tulema. Sellel perioodil on oluliselt suurenenud õpetajate ja lastevanemate suhtlemine, sest suure töö ja varasemast suurema koormuse on saanud kodudes just nooremate õpilaste vanemad.
Karantiiniperioodi jääb ka Jõõpre kooli söökla töö õpilastele sooja toidu valmistamisel ja Audru osavalla eri piirkondadesse toimetamisel. Tänud kokkadele Merlele ja Vallyle ning Raidile, Kuldevile ja Tiiale.


Kolmas periood on nüüd ja praegu. Seda iseloomustab teatav väsimus, rutiin - uudsus on kadunud, kätte on jõudnud kevad ja hing ihkab välja vabadusse! Väsimust olen tunnetanud kõigi osapooltega suheldes. Pinget suurendab ka ebamäärasus ja teadmatus - kaua veel! Näitena kooli lõpetamine - millal, kuidas? Võin lisada kooli haldamise poole pealt, et peale tavatöö on lisandunud tohutul hulgal bürokraatiat, aruandlust. See on eriolukorra negatiivne pool.


Õnneks on lähitulevik selginemas. Nüüd teame, et esimest korda praeguse Eesti Vabariigi ajal ei soorita lõpuklassi õpilased lõpueksameid. Teame, et kriisikomisjoni praeguste plaanide kohaselt saavad õpilased taas kooli pärast 15. maid. Need õpilased, kes on selle ajani vastu pidanud ja kohustuslikud koolitööd esitanud, ei pea enam koolitundides osalema, neile saavad osaks muud tegevused, mida tavaliselt nimetame tunniväliseks tegevuseks - selge, et väiksemates kui 10 õpilasega gruppides. Ilmselt alustab õpilasmalev tublide õpilastega sellel aastal varem.
Neid õpilasi, kellel on aga võlgnevused ja vaja veel pingutada, et positiivsed hinded kokku saada, ootame õpetajatega 18. maist kuni 5. juunini taas koolipinki.


Legendaarne Heinz Valk on öelnud kuldsed sõnad: ükskord me võidame niikuinii! Head kolleegid, õpilased ja vanemad! Kevad on käes ja kooliaasta lõpp silmapiiril terendamas - ma tean, et läbi raskuste, aga me peame vastu! Lisaks tavapärasele õppetundide ettevalmistamisele oleme tegelenud erinevate loometöödega, allpool saate vaadata-lugeda meie õpilaste toimetamistest lühikest kokkuvõtet.
Õpetaja Ivi on saatanud kooli kodulehele õpilaste kodutöid käsitöös ja kodunduses, samuti õpetaja Ülle ja Anu saadetud pilte perede ühistegemistest tundide ettevalmistamisel. Õpetaja Helle kiidab tublimaid kirjanduse lugejaid, need on Andria Lubja, Džuljeta Tilk, Randar Lepik, Marten Villem. Foto toredast kodutööst ehk nn pealkirjaluulest on lisanud Heddy Kolt.
Peale tundide ettevalmistamise saab tegelda ka liikumisega, siiski veel mitte üheskoos. Õpetaja Marika kiidab tublisid lapsi, kes on käinud kas üksi või koos perega väljas liikumas. Näitena pilt tulevasest motoässast Karro Robert Jääratsist oma harjutusvahendiga.
Abis on olnud ka lapsevanemad. Kooli vilistlase ja lapsevanema Ervin Tomsoni abiga on valmis saanud uhke liurada kooli välijõusaali juurde. Varuge ainult kannatust, üheskoos saame ikkagi sportida alles peale 15. maid.
Kuna tavapärast kesknädalast poiste puutööringi enam ei toimu, siis ettekujutuseks ühest loodussõbralikust järgmisest tööst, mida poolest maist ka huvilistega tundide asemel teha saab, on disainitud lindude pesakast. Mõned pesakastid ootavad juba metsa viimist, need loodame üles saada Randari ja Rommi asjatundjast isa abiga. Kui kellelgi on soov pesakasti tellida, siis Lavassaares on üks tubli käsitöömees Harri Künnapas, kes on nõus neid ka tellimustööna tegema. Kindlasti on teil veel kodudes palju muid toredaid ühistegemisi üles pildistatud, jagage neid meiega.

Kooli meiliaadress on See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Mati Sutt
Jõõpre kooli direktor

Meie õpilaste toimetamistest

 

Maribel ja Mairon Toomast koduses kodunduse tunnis

Mairold Toomast kodunduse tunnis

Kevadfotod pilte saatsid: 

TANEL JENSEN, MARKO TŠETŠIN, KRISTJAN DENISOV, AIMAR TOHTSALU, KASPAR MÖLDRE

Karro Robert Jäärats treeningu- ja võistlusvahendiga

Heddy Kolt- lugemisvara kriisiajaks

Karl Artur Iljin vennaga tööõpetuse tunnis

Roger Hiiemäe äsja valminud sokiloomaga

Ervin Tomson vastvalminud liurada testimas

Ken Kermo Kasemaa  nägemus muistsest vabadusvõitlusest

 Uued lindude pesakastid kooli parki

Kodunduse ülesanded

Pildid saatsid Loore, Bia-Lotta ja Karolin

 

Tasuta õigusabi:

https://www.kohus.ee/et/oigusabi/tasuta-oigusabi

 Eesti Võlanõustajate Liit:

https://evnl.ee/

 Eesti Töötukassa:

https://www.tootukassa.ee/

 Karjäärispetsialistid, karjäärinõustamine:

https://www.minukarjaar.ee/

 Tööinspektsioon:

https://www.ti.ee/est/avaleht/

 Palk, maksud, pension jms.:

https://www.kalkulaator.ee/et/palgakalkulaator

 Töölepingu seadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146?leiaKehtiv

Kuniks lapsed jälle lasteaeda pääsevad on www.koneravi.ee kõikidele lasteaedadele ning koolidele TASUTA kättesaadav!

Lisainfo siit.

Kuna viimasel ajal on sagenenud koolinoorte kogunemised kooli kergteel ja kaupluse juures, siis juhin tähelepanu, et järgnev korraldus on täitmiseks: Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades  https://www.riigiteataja.ee/akt/324032020006  

Olge terved ja mõistvad!
Kooli direktor Mati Sutt

Haridus- ja teadusministeerium otsustas, et eriolukorra tõttu lükatakse edasi põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite periood.