Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

9. klassi tutipidu toimub 3. tunni ajal. Tavaline koolipäev.

Toimub 1. ainetund. Spordipäeva algus on kell 9:00. Pärast jätkub tavaline koolipäev.

2. klassi parim ainetundja eesti keeles on Leneli Lasn.

Näitusele saadeti ligi 600 tööd üle kuuekümnelt koolilt. Alates tänasest on võimalik näitust vaadata leheküljelt www.virtuaalnaitus.ee.

Pärnu ja Pärnumaa virtuaalne käsitöönäitus 2019 „Keskkonnateadlik/sõbralik nipiga käsitöö”. www.kilingi.edu.ee/naitus

Vaata

Lisaeine ja pikapäevarühma toitlustamise eest tuleb tasuda ARNO s.

Eesti keele aasta 2019 tähistab eesti keele seadustamist riigikeelena sajand tagasi.

Esmane õpilaspilet on igale õpilasele tasuta. 

Õppetrimestrid, vaheajad, tasemetööd, eksamid

siis leiad siit- kalendrist!