Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Noorte heaolu tõstmiseks mõeldud online-kohtumised. Kõik kohtumised on TASUTA!

Alates 20. maist on kõigil 15-21-aastastel koolinoortel võimalik end registreerida küberkaitsevõistlusele Cyber Battle of Estonia. Tegemist on suurima algajatele suunatud küberkaitsevõistlusega Eestis, mille eesmärk on tuua kübervaldkonda uusi noori, kasvatada kübertalente ja anda tõuge edasisteks õpinguteks ning karjäärivalikuks.
 
Täna autasustati ka Mugavustsoonist välja rabelejaid ning 8. klassi inglise keele parimaid.
 
👉 Jõõpre Kooli 8. klassi inglise keele olümpiaad:
1. koht Bia-Lotta Toomast, 2. koht Angela Palu, 3. koht Silver Hrabrov
Meepealinn Karksi-Nuia kuulutas mõni aeg tagasi välja luulekonkursi, mille teemaks oli mesi ja mesilased. 
Konkursile laekus 773 luuletust. Äramärgitud tööde hulka jõudsid Annabel Umala luuletus "Kas tead?" ja Karin Metsa luuletus "Mesimumm".

Lugupeetud Jõõpre koolipere!


Alates 17. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele kõik Eesti koolide 1.-9. klassi õpilased. Meie kooli 4. klassi õpilased liituvad õppetööga koolimajas alates 18. maist.

Kõigile klassidele kehtib õppeaasta alguses kinnitatud tunniplaan. Tavapärastel aegadel toimub ka
õpilaste toitlustamine kooli sööklas. Pikapäevarühma töö toimub esmaspäevast alates tavapärastel
aegadel, lõuna on kell 13.30. 

Tavapärane õpilastransport jätkub samuti välja kujunenud marsruudil mõlema koolibussiga kuni 12. juunini. 

Head õpilased ja lapsevanemad

Kui tunned, et distantsõpe on raske, oled jäänud hätta, sul on mõni mure, soovid nõu või abi, pöördu julgelt koolisotsiaalnõustaja või koolipsühholoogi poole.

Laupäeval lõppeb Rakett 69 teaduslaager kell 15.30. Kaugemalt tulijad viib direktor pärast koju. 

2021/2022. õppeaastal on üleriigilise väikeste kodu-uurijate uurimistööde võistluse teema „Terves kehas terve vaim".

Eesti Lugemisühing ja SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum kutsuvad uurimistöid koostama kõiki 3. - 6. klasside õpilasi.

Reedel, 22. oktoobril toimub õpetajate väljasõit. Seoses sellega kestab reedel koolipäev kella 13.00-ni. Koolibussid kell 13.00. Pikapäevarühma lõunat ei toimu. 

22.-24. oktoobril toimub Jõõpre Koolis 7.-9. klassidele Rakett 69 teaduslaager. 7.-9. klasside rühmas on veel VABU KOHTI. Korraldaja ütles, et sinna võivad ka nooremad minna, tublid saavad hakkama. Teaduslaager on tasuta. 
 
Laagripäevad toimuvad kell 10.00-16.00. Laagripäevadel pakutakse koolis süüa.
 
Kui teie laps on huvitatud, siis REGISTREERIGE TÄNASE PÄEVA JOOKSUL selle lingi kaudu - 
 
 

Edastame omavalitsustele info, mis aitab toetada lapsevanemaid ning sobitub kindlasti ka heaoluprofiilis oluliste tegevustega:

Eesti Seksuaaltervise Liit kutsub lapsevanemaid üle Eesti seksuaalkasvatuse ja lapse seksuaalse arengu teemalistele koolitustele. 
Kokku toimub 18 tasuta veebikoolitust oktoobris, novembris ja detsembris, millest kaks koolitust on venekeelsed ning ühel koolitusel on ka viipekeele tõlge.

Milleks seksuaalkasvatus ja milleks see koolitus?