Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Esmane õpilaspilet on igale õpilasele tasuta. 

Anname teada, et alates 8. veebruar kuni 14. märts on avatud 2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. 

Küsitlustes osalevad kõik üldhariduskoolide: 

- 4. klassi õpilased; 

- 8. klassi õpilased; 

- 11. klassi õpilased; 

- täiskasvanute gümnaasiumite kõik õppijad; 

- 1-12. klassi õpetajad; 

- 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemad. 

Küsitluste veebilingid 

Igale sihtrühmale on koolipõhine küsitluse veebilink. Oma kooli veebilinke teiste koolidega jagada ei tohi. Koolipõhised veebilingid välistavad olukorra, kus vastaja võiks mõne teise kooli kohta tagasisidet anda. 


Meie kooli lastevanemate küsitluse veebilink: 

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=622781&token=3sED2jIn8BnuDWa&lang=et 

Anname teada, et mõningatel juhtudel võivad küsitluste veebilingid avamisel küsida vastajalt tunnuskoodi. Iga küsitluse tunnuskoodi leiate küsitluse veebilingist. Tunnuskood on küsitluse veebilingi lõpus olev 15 tähemärgi pikkune tähtedest ja numbritest koosnev kood. 

Tunnuskood algab peale sõna token= ja lõppeb enne &lang=et. Järgneval näidislingil on tunnuskood punane: kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=723252&token=4CVj5EX6MCiRFaa&lang=et

PALUN VASTAKE KINDLASTI 14. MÄRTSIKS!

OOTAME ROHKET OSAVÕTTU NING HÄID MÕTTEID!

 

Õppejuht Ülle Haavasaar

Sel aastal jäi ära Jõõpre Kooli traditsiooniks saanud Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Nagu praegusele olukorrale kohane tuleb ära kasutada muid kättesaadvaid lahendusi. Käesoleva aasta Eesti Vabariigi 103. aastapäeva puhuks valmis pisikene videotervitus, mida vaatas iga klass möödunud reedel 2. tunni ajal. Pärast seda toimus Eesti-teemaline viktoriin, mille küsimused koostasid Õpilasesinduse liikmed.
 
Luuletusi lugesid 5. klassi õpilased Ketlyn Vahter ja Birgit Rehe. Juhendas õp. Helle Kirsi.
 
Videot saab vaadata SIIT

Vahepeal on toimunud Jõõpre Kooli 4., 5., ja 6. klassi inglise keele olümpiaadid ja 4. klassi peastarvutamise võistlus. Selgunud on selleks korraks parimad keeletundjad ja peastarvutajad!

Paljudel õpilastel olid tehtud vurrid - aitäh kõigile vurrimeistritele! Esimese pildi peal on näha kolm kõige kauem kestvat vurri. 4. klassi õpilasel Leneli Lasnal oli tehtud päris sealuust vurr, mis vurises kõige vägevamalt.
 
1. veebruaril toimus 3. klassi inglise keele olümpiaad.
Selgusid kolm parimat: 1. koht Sandra Reinhold, 2. koht Romek Allikas, 3. koht Brennet Avamere. Palju õnne! Juhendas õp. Ülle Haavasaar.
Vaata pilti SIIT

Toimus järjekordne sõbranädal.  Sel puhul oli igal päeval erinev teema. 

4. klass osales MIKSIKEse Õppekeskonnas Pranglimise Eesti MV 2020/2021 etappides.

Pikapäeva toiduraha  veebruaris on 7,50 ( 15 p x 0,50 )

Kesklinna Perenõustamiskeskus pakub erinevaid veebikoolitusi, kuidas  suhelda lapsega igapäevastes olukordades, et hoida ära "probleemset käitumist" ja säilitada temaga usaldav suhe ning kuidas jääda ise lapsega suheldes rahulikuks. Kuidas kasvatada temast iseseisev ning vastutustundlik täiskasvanu. 

Praeguse olukorra tõttu jäävad veebruarikuu lõpuni ära malering ja noorkotkaste kohtumised.