Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Lisaeine ja pikapäevarühma toitlustamise eest tuleb tasuda ARNO s.

Lions Club Pärnu Koidula on pühendunud Pärnu laste ja noortega seotud heategevusele. Stipendiumi anname välja neljas kategoorias, et tunnustada sellega põhikooliastme koolinoort (või koolinoorte gruppi) - selles kategoorias antakse lisaks 3 stipendiumi, et tunnustada põhikooli õpetajat-klassijuhatajat, lasteaiaõpetajat ja huvikooli õpetajat. Klubi ootab esildisi hiljemalt 9. maiks 2019 Kandidaatide esitamise vorm on vaba, oluline on tehtut hästi kirjeldada ja kandidatuuri põhjendada. Esitajateks võivad olla Pärnumaa koolid, lasteaiad, huvikoolid, kodanikuühendused, kaasõpilased, lapsevanemad ning kõik maakonna elanikud.

Eesti keele aasta 2019 tähistab eesti keele seadustamist riigikeelena sajand tagasi.

Esmane õpilaspilet on igale õpilasele tasuta. 

Õppetrimestrid, vaheajad, tasemetööd, eksamid

siis leiad siit- kalendrist!