Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

ERR Novaator esitleb: Nutika elu taskusaade: digihügieeni reeglid perekonnas, loe lähemalt siit.

Lisainfo siit

Haridusfestivalil 17. oktoobril tunnustati teiste hulgas: 1) Standardi ehk kvaliteeditunnustuse saaja- Baastase JÕÕPRE KOOL! 2) Kategoorias „Heategu kogukonnale" III koht: Jõõpre Kool „Jõõpre bussipeatuse uuendamine“ Õnnitleme tublisid õpilasi ja õpetajaid!

Algatuses Minu Lugu rääkisid enam kui sada ettevõtjat ja juhti oma loo koolinoortele üle Eesti. Jõõpre koolis jagas 10. oktoobril oma lugu Toomas Timmi (Pärnu Soojuspumbad OÜ). Toomas Timmi käisid kuulamas 8. ja 9. kl õpilased.

Tasuta, lastevanematele! Pärnu ATH tugirühm 05.09 kell 18:30 Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist.

Loovtöö valmimine

KOOLI KÜLASTAB PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS teisipäeval, 6. novembril kell 13.30 - 14. 15

2018/2019 õppeaasta gümnaasiumitesse vastuvõtt:

Pärnumaa Rajaleidja keskus ootab vestlusringi „Teismeliste teemadel“ Vestlusringi eesmärk on jagada isiklikke mõtteid, muresid ja kogemusi teismeliste kasvatamisega seoses ning anda psühholoogilisi näpunäiteid positiivse suhte loomiseks ja hoidmiseks oma lapsega Aeg: Kolmapäev 24. oktoober  2018, kell 17:30 – 19:00

Kas Pärnu noortel pole väljavaateid hästi tasustatud töökohtade osas? Kas keegi ei seleta neile, mis võimalused ja ametid IT valdkonnas on? ????

Tihti ei soovi või julge noored oma muredega pöörduda täiskasvanute nagu õpetajate või lastevanemate poole ning muremõtetele otsitakse leevendust ja vastust näiteks interneti keskkondadest, kus ohtusid on aga keeruline ette hinnata ning kontrollida. Noored võivad sattuda seltskondadesse, kes nende probleemidele sugugi lahendusi ei paku.

 Vestlusring - Murdeealiste mõistmine ja mõjutamine teisipäeval, 28.11 kell 17.30-19.00 Kuulutus

 Foto piltide all

Pärnu Ühisgümnaasium, Pärnu Koidula gümnaasium ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium leppisid kokku 2018/2019 õppeaasta uute õpilaste vastuvõtmise põhimõtetes:

 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 21. novembril 2017, algusega kell 17.15. Head laste vanemad, õpetajad, olete oodatud!

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lahtiste uste päevad „Keskkonna- ja tervisesõbralik kutsekool“ toimuvad 21. ja 22. novembril. Teisipäeval on 7 9. klassi õpilast erialade õppevarjuks

10. oktoobril, kell 12.45-14.25 (2X45) toimuvad Jõõpre Kooli võõrkeelte kabinetis Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna töötoad teemadel:

•             Tööturu hetkeolukord Eestis ja noore kodumaakonnas

•             Palgastatistika- ülevaade valdkondade palgastatistikast

•             Suhtlemine tööandjaga (töökuulutus, töövestlus, kokkulepped)

Olete oodatud: 19. oktoobril kell 14.00 - 16.00 Pärnu Vanalinna Põhikoolis Täiskasvanud Õppija Nädal 2017

Pärnu linna ja maakonna koolide 7.-12. klasside õpilased ja õpetajad

25.-29.09.2017 viibisid ERASMUS + projekti raames