Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Tänan usundiõpetuse vabariiklikul olümpiaadil osalenud Katarina Vainultit, kelle essee hinnati põhikooli arvestuses viiendaks, ja tema juhendajat Ülle Haavasaart! Soovin neile indu edasisel tegelemisel usuliste teemadega! 

ÕNNITLEME ka koolipere poolt!