Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

18.- 22. detsember

E., 18. dets. õppeköögis piparkoogikohvik /Tule müüma ja ostma!/. Päkapikuriiete päev. Pildistamine 2. vahetunni ajal

T., 19. dets. Valgete riiete päev. Pildistamine 2. vahetunni ajal. 3. tunni ajal algklasside õpilased esinevad lasteaia õpilastele, 4H lt üllatus, jõululõuna.

K., 20. dets. I söögivahetund pärast 2. tundi Peale 3. tundi peaproov klubis, kaasa vahetusjalatsid. Kes ei esine, koristavad klassid. VI klassi õpilased küpsetavad muffineid vanadekodu elanikele. Toimub pikapäevarühma töö.

N., 21. dets. Õppetunde ei ole, jõulupidu kell 18.00 rahvamajas, kaasa vahetusjalatsid.

R., 22. dets. e-õppe päev.

Sel päeval õpilased ei tule koolimajja ja ei istu koolipingis, vaid tunnid toimuvad veebis https://classroom.google.com

E-õppe eesmärgid:

1) arendada õpilaste ja õpetajate digipädevusi;

2) kujundada õpilastes vastutus- ja kohusetunnet ning koostööoskust;

3) kasutada õppetöö eesmärgil iseseisvalt e-kanaleid ja digitaalseid materjale;

4) koos õppida ja ühiselt luua digitaalseid õppematerjale.

 

I – IV klasside õpilastele antakse töölehed 20. detsembril, mis tuleb täidetult tagastada uuel aastal, so. 8. jaanuaril

V - IX klasside õpilastele avatakse 4. esimese õppetunni materjal kell 8.00 ja suletakse kell 16.00 keskkonnas GoogleClassroom. Õpilane saab päeva jooksul ise valida aja, mil teeb tööd.

Õpilastele, kel pole kodus interneti kasutamise võimalust, on kool avatud 8.00 – 13.00

11. detsembriks palume teatada klassijuhatajale nende õpilaste nimed, kel kodus pole arvutit või internetti.