Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Juunikuu pikapäevarühma toiduraha ei koguta, kel ettemaks, jääb septembrisse. Kui on pikem koolipäev, võib võtta toidu kaasa.

Tähelepanu, iga kuu 28. kuupäevaks tuleb tasuda järgmise kuu, nt mais 22 toidupäeva X 40 senti = 8.80 lisaeine maksumus.

Tasuda saab Pärnu Linnavalitsuse kontole a/a EE561010902001629002, viitenumber 750143107. Märkida selgitusse PP, Jõõpre Kool, õpilase nimi, klass ja mis nädalapäevadel sööb koolis ja missuguse kuu eest makstakse. Aitäh ja kiitus neile vanematele, kel märtsikuu toiduraha makstud! PS Tasaarvestuse, näiteks, kui laps on puudunud või sööb ettearvatust enam kordi, peate tegema ise.

Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine- pikapäevarühma toidu. Laps võib süüa ka ainult teatud päevadel, sel juhul palutakse maksmisel märkida selgitusse, mis päevadel laps sööb. Siis arvestab vanem ise kokku (1 toidulord maksab 40 senti), mitu päeva laps sööb ning tasub vaid nende eest, järgmisel kuul puudumiste puhul teeb vanem ise tagasiarvestuse.

Iga kuu 28. kuupäevaks tuleb tasuda järgmise kuu , nt veebruar 14 päeva X 40 senti= 5.60 lisaeine maksumus. Tasuda saab Pärnu Linnavalitsuse kontole a/a EE561010902001629002, viitenumber 750143107. Märkida selgitusse PP, Jõõpre Kool, õpilase nimi, klass ja mis nädalapäevadel sööb koolis ja missuguse kuu eest makstakse.

Eeldatav lisaeinete arv- veebruar 14, märts 18

Jaanuarikuu eest tasumisel palutakse maksmisel eraldi märkida kuude (jaanuar ja veebruar) kaupa.

Kokkuvõte sellel kuul:

1. Palutakse (Pärnu Linnavalitsuse poolt) kokku arvutada ja ära maksta veebruarikuu pikapäevarühma toidu summa.
2. Jaanuarikuu summa selgub 31. jaanuaril. Kui aga teate täpselt, mis päevadel on söödud ja teate homse ja ülehomse kohta, saate ka jaanuari ära maksta.
3. Edaspidi, iga kuu 28. kuupäevaks tuleb tasuda järgmise kuu lisatoidu eest. Tasaarvestuse, näiteks, kui laps on puudunud või sööb ettearvatust enam kordi, peate tegema ise. PS Ka õp. Anne omab infot kuu lõppedes.