Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

 Plaan ja komisjonid kinnitatud direktori käskkirjaga nr 624 12. aprillil 2018, muudetud direktori käskkirjaga nr 636 7. juunil 2018

01. 06. 2018 Kell 10.00 EESTI KEEL Võõrkeelte kabinet esimees Mati Sutt
        aineõpetaja Helle Kirsi
        komisjoni liige Ülle Varik
         
08. 06. 2018 Kell 10.00 MATEMAATIKA Võõrkeelte kabinet esimees Mati Sutt
        aineõpetaja Urmas Palmaru
        komisjoni liige Mare Ots
         
13. 06. 2018 Kell 10.00 INGLISE KEEL Võõrkeelte kabinet esimees Helle Kirsi
    kirjalik   aineõpetaja Ülle Haavasaar
        komisjoni liige Anu Kurm
         
13. 06. 2018 Kell 10.00 VENE KEEL Muusikaklassis esimees Ivi Sutt
    kirjalik   aineõpetaja Ülle Varik
        komisjoni liige Marika Vahter
         
13. 06. 2018 Kell 14.00 VENE KEEL Võõrkeelte kabinet esimees Helle Kirsi
    suuline   aineõpetaja Ülle Haavasaar
    INGLISE KEEL   aineõpetaja Ülle Varik
    suuline    
         
13. 06. 2018 Kell 10.00 GEOGRAAFIA Loodusainete kabinet esimees Mati Sutt
    BIOLOOGIA   aineõpetaja Gisela-Angela Aasa
    FÜÜSIKA  

aineõpetaja Mare Ots

07.juuni 2018 a nr.636-J/2018       Muudatuse tegemine kooli lõpueksami komisjoni koosseisus.


Muudan Jõõpre Kooli vene keele kirjaliku lõpueksami komisjoni koosseisu alljärgnevalt:
Eksamikomisjoni esimees - Urmas Palmaru
aineõpetaja - Ülle Varik
komisjoni liige - Marika Vahter


Mati Sutt
Jõõpre Kool
direktor