Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Õppetrimestrid, vaheajad, tasemetööd, eksamid

Õppetrimestrid Jõõpre koolis

1. trimester 01.09.2018 - 23.11.2018

2. trimester 26.11.2018 - 08.03.2019

3. trimester 11.03.2019 - 11.06.2019

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

1) I vaheaeg 22. -  28. oktoober 2018. a;
 2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a - 6. jaanuar 2019. a;
 3) III vaheaeg 25. veebruar - 3. märts 2019. a;
 4) IV vaheaeg  22. -  28. aprill 2019. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklass) 12. juuni - 31. august 2019. a.

 Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

  4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

  7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline ) – 13. - 14. juuni 2019. a;