Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Õppetrimestrid ja vaheajad

Õppetrimestrid Jõõpre koolis

1. trimester 01.09.2018 - 23.11.2018

2. trimester 26.11.2018 - 08.03.2019

3. trimester 11.03.2019 - 11.06.2019

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

1) I vaheaeg 22. -  28. oktoober 2018. a;
 2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a - 6. jaanuar 2019. a;
 3) III vaheaeg 25. veebruar - 3. märts 2019. a;
 4) IV vaheaeg  22. -  28. aprill 2019. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklass) 12. juuni - 31. august 2019. a.