Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

3. - 9. klass 21. detsember - 4 esimest tundi, 1. - 2. klass saavad töölehed 19. detsembril

3. - 9. kl vastamisaeg 8.00 -14.00 Kool avatud 8:00 -11:30

7. jaanuar - 1.- 2. klass toovad töölehed tagasi

Hiljemalt 17. detsembril õpilased teatavad, kes tulevad kooli (toitlustamine)

Õpilased, kes õigeaegselt ülesande vastuseid ei tagasta, teevad järgmise digiõppe päeva koolis, mitte kodus!

 21. detsembril õpilased ei tule koolimajja ja ei istu koolipingis, vaid tunnid toimuvad veebis https://classroom.google.com
E-õppe eesmärgid:
1) arendada õpilaste ja õpetajate digipädevusi;
2) kujundada õpilastes vastutus- ja kohusetunnet ning koostööoskust;
3) kasutada õppetöö eesmärgil iseseisvalt e-kanaleid ja digitaalseid materjale;
4) koos õppida ja ühiselt luua digitaalseid õppematerjale.
I – II klasside õpilastele antakse töölehed 19. detsembril, mis tuleb täidetult tagastada uuel aastal, so. 7. jaanuaril
III - IX klasside õpilastele avatakse 4. esimese õppetunni materjal kell 8.00 ja suletakse kell 14.00 keskkonnas GoogleClassroom.
Õpilane saab päeva jooksul ise valida aja, mil teeb tööd. Õpilastele, kel pole kodus interneti kasutamise võimalust, on kool avatud 8.00 – 11.30
Eelnevalt palume teatada klassijuhatajale nende õpilaste nimed, kel kodus pole arvutit või internetti.