Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Kokkuvõttev info:
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekt nr 15998 "Jõõpre Kooli õpilaste õppekäigud 2019/20. õppeaastal"
Osaleti Tipu Looduskooli õppeprogrammides:

27.09.2019
1. kl Krooksu avastused tiigis         
5. ja 6. kl Elamusretk looduses

30.09.2019
2. ja 3. kl  Krooksu avastused tiigis      
7. kl  Taastuvenergia õppepäev       

02.10.2019
4. kl Elamusretk looduses       
8. ja 9. kl Taastuvenergia õppepäev