Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Audru kooli muusika- ja kunstiosakonda astumine ja õppetasu lepingute sõlmimine toimub e-keskkonnas ARNO.

ARNO saadab iga jooksva kuu eest arve lapsevanema e-posti aadressil. Tuleb valida rippmenüüst Huvikool/ Audru Kooli muusika- ja kunstiosakond/ Põhiõpe. Seda tuleks teha nii kiiresti kui võimalik. Laps ei ole enne nimekirjas, kui vanem pole teda registreerinud. Kui laps ei soovi jätkata muusikaosakonnas õppimist, peab lapsevanem ta nimekirjast kustutama.

Uued õpilased! Kunstiosakond alustab tööd 9. sept. Info - õp Ü. Vares ja õp I. Sutt.

Uued õpilased! Muusikaosakonda soovijatele on katsete asemel lahtised tunnid. Õpilane peab laulma ja rütmi plaksutama. Info – õp G.Trumsi.