Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Aasta linnu joonistusvõistlusele esitasid 2462 osalejat kokku 2550 joonistust öösorrist. Žürii hindas töid neljas vanuseklassis: kuni 7-aastased, 8-12-aastased, 13-17-aastased ning 18-aastased ja vanemad.

Jõõpre kooli õpilased Leneli Lasn 3. kl ja Eerika Sarapuu 7. kl pääsesid II vooru. Õpetaja Ülle Vares

Vaata galeriid https://www.eoy.ee/oosorr/osale/joonistusvoistluse-tulemused