Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Alates 16. märtsist toimub õpe distantsõppe kava järgi

  1. Õpilased saavad juhised õppimiseks õpetajatelt ekooli kaudu.
  2. Distantsõpe ei toimu õpilastele kellaajaliselt tunniplaani järgi. Õpetajad annavad õppeülesanded vastavalt tunniplaanile ja kannavad e-kooli sisse.
  3. Kõikidel õpilastel peab olema oma ekooli konto. Sama konto abil saab vajadusel siseneda ka digiõpikute keskkonda OPIQ.
  4. 1.-2. klasside õpilased kasutavad vajadusel vanemete abi ekoolist õppeinfo saamiseks.
  5. Juhtkond edastab vajalikku infot õpetajatele põhiliselt meililisti teel.
  6. Õpilasi, õpetajaid ja vanemaid teavitatakse võimalikest muudatustest ekooli, kooli kodulehe ja kooli FB lehe kaudu.
  7. Konsultatsiooni saavad õpilased vajadusel aineõpetajatelt meiliteel (@jooprepk.ee).
  8. Reedel puudunud õpilased  või nende vanemad saavad õppevahendid koolist kätte laupäeval ja pühapäeval kell 10.00- 17.00 (Info M. Sutt)
  9. Soovitused: lugege raamatuid, vaadake õppefilme, joonistage, meisterdage - olge loovad ja terved!

Info: https://www.hm.ee/et/uudised/valitsuskabinet-otsustas-viia-nakkusohu-tottu-haridusasutused-distantsoppele