Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Pärnu Linnavalitsus on pikendanud üldhariduskoolide, huvikoolide ja noortekeskuste distantsõpet kuni 13.04.2020.
Lasteaia osalustasu tasumine peatatakse, kui laps ei viibi perioodil 1. -12.04.2020 lasteaias.