Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Kuna viimasel ajal on sagenenud koolinoorte kogunemised kooli kergteel ja kaupluse juures, siis juhin tähelepanu, et järgnev korraldus on täitmiseks: Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades  https://www.riigiteataja.ee/akt/324032020006  

Olge terved ja mõistvad!
Kooli direktor Mati Sutt