Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Vabariigi Valitsuse 13.03.2020 korraldusega nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ on otsustatud peatada alates 16. märtsist 2020. a õppeasutustes tavapärane õppetöö ja viia õppetöö üle distantsõppele, muuhulgas on peatatud huvitegevus ja huvihariduse andmine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik distantsõppel. Linnavalitsus peab põhjendatuks mitte võtta õppetasu linnavalitsuse hallatavates huvikoolides eriolukorra ajal, välja arvatud juhul, kui õppetöö toimub distantsõppel.

Pärnu linnavalitsuse hallatavates huvikoolides vabastatakse lapsevanemad õppetasust perioodil 16.03-31.03.2020.

Alates 01.04.2020 kuni Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorra lõpuni vabastatakse lapsevanemad õppetasust kui õpilane lapsevanema nõusolekul ei soovi osaleda pakutaval distantsõppel.