Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Tasuta õigusabi:

https://www.kohus.ee/et/oigusabi/tasuta-oigusabi

 Eesti Võlanõustajate Liit:

https://evnl.ee/

 Eesti Töötukassa:

https://www.tootukassa.ee/

 Karjäärispetsialistid, karjäärinõustamine:

https://www.minukarjaar.ee/

 Tööinspektsioon:

https://www.ti.ee/est/avaleht/

 Palk, maksud, pension jms.:

https://www.kalkulaator.ee/et/palgakalkulaator

 Töölepingu seadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146?leiaKehtiv