Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

3. – 7. augustil 2020 toimus Jõõpre Koolis laste suvine vabahariduslaager, mille korraldajaks
oli MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus.

Jõõpre Kool oli laagrile 5-päevaseks koduks juba
teist aastat. Seekord majutati 100 last ja 17 kasvatajat. Laagrilisi oli saabunud Õismäe, Jõhvi,
Abja Gümnaasiumidest, Paide Riigigümnaasiumist, Tartu Forseliuse Koolist, Tallinna Jakob
Westholmi Gümnaasiumist, Peetri Lasteaed-Põhikoolist. Osalesid ka mitmed õpilased ning
õpetajad Audru osavallast ja tore, et ka Jõõpre Koolist. Kolm aastat on Suvekool Audrus
teinud koostööd ka Läti Vabariigist pärit laulu- ja tantsuõpetajatega. Nii oli ka seekord.
Laagri toimumist toetasid Rae vald ja Pärnu linn. Toidu valmistasid laagriperele Jõõpre Kooli
kokad.
Audru Suvekooli eesmärk on pakkuda lastele erinevaid tegevusi, mille lapsed ise endale
valivad. Päevad kulgevad kindla päevakava ehk tunniplaani alusel. Tunniplaani kuuluvad
näiteks muusika, laulmine, kunst ja disain, loodus, suhtlemine, sport, läti keel ja kultuur,
araabia keel ja kultuur, meedia, kokandus. Lisaks on erinevad õhtused tegevused, poeskäigud
ja külalised loengute või tegevustega. Seoses viiruste levikuga tuli laaqgris kinni pidada üsna
täpsetest reeglitest, hoida puhtust ja täita hügieeninõudeid. Ruumides kehtisid nõuded
gruppide suuruse ja ürituste korraldamise osas. Suvekool lõppes kontserdiga, mis toimus
Jõõpre Kooli esisel korvpalliplatsil ja õuealal. Ilus ilm ja rõõmsad lastevanemad tegid
laagripere südamed soojaks. Tagasiside laagri lastelt on positiivne nii korralduse kui majutuse
osas ning paljud laagrist osavõtnud loodavad järgmisel aastal taas Jõõpres kohtuda.

Silvi Tolmats
Suvekool Audrus laagriülem