Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

30.07.-1.08. toimus Pärnumaal Potsepa karjääris Noorkotkaste Pärnumaa
Maleva ja Kodutütarde Pärnumaa ringkonna noorte telklaager, kus osales
kümmekond noort Jõõpre Koolist.Ülevaate koostas Andria Lubja,vaadake
lisatud fotosid siit!