Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Neljapäeval, 2. oktoobril algusega 18.00

Päevakord

1. Kasvatusteemaline loeng Pärnu Rajaleidjakeskuse esindajalt

2. Kokkuvõte 2013/14. õppeaasta tulemustest. M. Sutt

3. Kooli valmisolek käesolevaks õppeaastaks, esilekerkinud probleemid uue õppeaasta alguses. M. Sutt

4. Kokkuvõte hoolekogu tööst 2013/ 14. õppeaastal. I. Pill