Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

 Paragrahv 10. Jalgratta ja mopeediga sõitmine

  (1) Jalgratast võib sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane isik.

  (2) Mopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane isik.

  (3) 10-15-aastasel jalgratturil ja 14-15-aastasel mopeedijuhil peab sõiduteel sõitmisel olema kaasas vastav juhiluba.

  (4) Jalgratta või mopeedi ning nendega võrdsustatud sõiduki juhtimiseks ei nõuta juhiluba isikult, kes on vähemalt 16-aastane.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskirja kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.