Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Jõõpre Kool võttis 24. septembril osa maailmakoristuspäeva kampaaniast, mille raames õpilased koristasid kooli ümbert, kergliiklustee äärest, mis viib koolimaja juurest bussipeatusteni, sh bussipeatused.

Lisaks koristati Jõõpre küla majade vahelt, lastemänguväljakult. Kõige suuremaks murekohaks  osutusid suitsukonid ja muu väikeprügi (pudelikorgid, kile-, plastiktükid, kommipaberid ja muu selline. Vaata galeriid siit.

Märkame igapäevaelus prügi rohkem ning anname igaüks oma panuse, et muuta loodus ja igasugune keskkond, mis meid ümbritseb, puhtamaks! Loodus ei ole prügikast! Märkame igapäevaelus prügi rohkem ning anname igaüks oma panuse, et muuta loodus ja igasugune keskkond, mis meid ümbritseb, puhtamaks! Loodus ei ole prügikast! 🙃

 

#maailmakoristuspäev #kolepilt #worldcleanupday