Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

7. oktoobril külastab võimlemisklubi RÜHT Jõõpre Kooli ning teeb 2. tunni ajal õpilastele näidistunni. Kell 9.45 toimub näidistund Jõõpre lasteaias.