Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

14. detsembrist kuni 22. detsembrini toimub õpe distantsõppe kava järgi. HEV-lapsed õpivad samuti distantsõppel ning kontakt-konsultatsioone ei toimu. Sel korral kooli poolt sooja sööki koju ei tooda.

 

1. Õpilased saavad juhised õppimiseks õpetajatelt ekooli kaudu. 

2. Distantsõpe ei toimu õpilastele kellaajaliselt tunniplaani järgi. Õpetajad annavad õppeülesanded vastavalt tunniplaanile ja kannavad e-kooli sisse. 

3. Kõikidel 1.-9. klassi õpilastel peab olema oma e-kooli konto. Sama konto abil saab vajadusel siseneda ka digiõpikute keskkonda OPIQ. 

4. 1.-2. klassi õpilased kasutavad vajadusel vanemate abi e-koolist õppeinfo saamiseks.

5. Juhtkond edastab vajalikku infot õpetajatele põhiliselt meililisti teel. 

6. Õpilasi ja vanemaid teavitatakse võimalikest muudatustest e-kooli, kooli kodulehe ja kooli FB lehe kaudu.  

7. Konsultatsiooni saavad õpilased vajadusel aineõpetajatelt meiliteel (@jooprepk.ee). 

8. Reedel puudunud õpilased või nende vanemad saavad õppevahendid koolist kätte laupäeval ja pühapäeval kell 11.00-17.00. (Info Mati Sutt +372 5108839)

 

Soovitused: lugege raamatuid, vaadake õppefilme, joonistage, meisterdage - olge loovad ja terved. Viibige värskes õhus. 

 

Valitsuse korraldust saab vaadata SIIT