Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Eile, 30.märtsil tegid pöördumise koolidele üksteise toetamiseks ja hoidmiseks:

Eesti Haridustöötajate Liit

Eesti Koolijuhtide Ühendus

Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Haridus-ja Teadusministeerium

Ühispöördumises nenditi, et praegune kevadine COVID-19 distantsõpe on olnud keeruliseks väljakutseks nii õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele.

Tsiteerin: “Kooliaastat, mille elukorraldust on dikteerinud COVID-19, on järel veidi üle kahe kuu. See pole olnud lihtne ei kooliperele ega meie lähedastele. Me kõik oleme teinud suuri pingutusi, et kontakt- ja distantsõppe vaheldumisest hoolimata saaksid õpilased omandada vajalikke teadmisi, et oma õpiteel edasi liikuda. Neis keerulistes oludes on palju räägitud õpilaste ja kogu koolipere vaimsest tervisest,ometigi tahame ka meie just sellele tähelepanu juhtida.”

Et paremini toime tulla kriitilisel perioodil, on Koolipsühholoogid ja teised tugispetsialistid nõus  olema abiks nii õpilastele, vanematele kui ka õpetajatele.

Õpilastele on toeks Peaasi.ee nõustajad ning Lasteabi telelefonil 116111 või www.lasteabi.ee

Nii lastele, noortele kui lapsevanematele on toeks Rajaleidja e-nõustajad www.rajaleidja.ee

Laste ja noorte vaimse tervise hoidmisel on hindamatu roll lapsevanemal, kes tunneb oma last kõige paremini. Märgates lapse probleeme või muresid, julgustame lapsevanemaid õigel ajal koolijuhi, klassijuhataja või tugispetsialistidega ühendust võtma.

Koolis oleme omalt poolt üritanud e-tunde teha soovitatud põhimõttel: nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Oleme üritanud säästa lapsi veelgi suuremast arvutisõltuvusest, samas reaalaineid ja keeli kindlasti ainult õpikut lugedes selgeks ei saa. Oleme üritanud vastu tulla ka vanematele, kes on palunud üks-ühele lisatunde õpetajatega. Ka siin on omad piirid ees, sest kõigepealt on õpetajal esmased e-tunnid ja siis vaba hetke leidmine üks-ühele õppeks on õppealajuhatajal päris keeruline.

Siiski oleme saanud lisatunde pakkuda 9 õpilasele!

Koos üksteist hoides ja toetades saame leida parimad lahendused meie laste ja noorte toetamiseks!

 

Mati Sutt

Jõõpre Kooli direktor