Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Jõõpre Kooli kodulehe üleval vasakus servas asuvas "Kool" rubriigis on uus kategooria "Vaimne tervis". Seal on infomaterjal nii lastevanematele kui ka õpilastele, kus on kokku kogutud sotsiaalteenuste ja -toetuste, lapse tervise, vaba aja, tasuta nõustamisvõimaluste, seaduste, juhendite ja dokumentide olulised leheküljed ja telefoninumbrid. Mine vaata järele!