Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Lugupeetud Jõõpre koolipere!


Alates 17. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele kõik Eesti koolide 1.-9. klassi õpilased. Meie kooli 4. klassi õpilased liituvad õppetööga koolimajas alates 18. maist.

Kõigile klassidele kehtib õppeaasta alguses kinnitatud tunniplaan. Tavapärastel aegadel toimub ka
õpilaste toitlustamine kooli sööklas. Pikapäevarühma töö toimub esmaspäevast alates tavapärastel
aegadel, lõuna on kell 13.30. 

Tavapärane õpilastransport jätkub samuti välja kujunenud marsruudil mõlema koolibussiga kuni 12. juunini. 

Alates 17. maist saame jätkate ohutusreegleid järgides ka huvitegevusega. Spordisaal on selleks kevadeks töö lõpetanud, aga õnneks on meil olemas kõik võimalused sportimiseks kooli õuealal.

Koolis kehtivad kõik valitsuse määruses kehtestatud ettevaatusabinõud.
Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased
lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu
võimalik. Sellisel juhul on võimalik kanda visiiri.

Kooliõpilastest kehtib maski kandmise kohustus 3. kooliastme õpilastele ehk klassidele 7.-9. Vahetundides soovitame kõigil õpilastel olla kontaktivabalt õues, et puhata maskide kandmisest. 

Sellel kevadel jäävad kahjuks ära ka kõik ülekoolilised üritused, koolis peame hoidma 2+2 vahemaad ja hajutatuse põhimõtet, et vältida üle Eesti õpilaste seas jätkuvalt levivat viirusesse nakatumist.

Loodan, et nii suudame vastu pidada selle õppeaasta lõpuni 11.juunil.


Ilusat kevadet, lähenevat suve ja tervist soovides!

Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor