Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Täna, 28. oktoobril toimus Pärnu LV koosolek koolidirektoritega, kus otsustati, et 1. - 5. novembrini on Pärnu linna alluvuses olevad koolid distantsõppel. Edaspidise osas tuleb otsus 4.novembril.
  • Õpilased või nende vanemad saavad õppevahendeid kätte esmaspäeval, 1. novembril koolimajast kella 8.00-18.00-ni. 
  • ESMASPÄEVAL VEEBITUNDE EI TOIMU - teistel päevadel  toimuvad tunnid vastavalt tunniplaanile. 
  • Igale lapsele on valmispandud toidupakid - need saate ka esmaspäeval kätte. 
  • Andke klassijuhatajale teada, kellel oleks vaja distantsõppe ajaks sülearvutit. 
 
4. novembril arutatakse I kooliastme ja erivajadustega õpilaste kooli lubamist alates 8. novembrist.