Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

TASUTA KOOLITUSED LASTEVANEMATELE
 
Enesekohaste oskuste õppe läbi tähelepanu ja meelerahu harjutuste, mille abil saab toetada nii iseenda kui lapse/noore rahunemist ja keskendumisvõimet.
Vaikuseminutid MTÜ pakub lastevanematele koolitusi, mis on rahastatud Haridus ja Teadusministeeriumi toetusmeetmest „Laste ja noorte vaimse tervise ning õppimise toetamine, kriisijärgsel ajal, lastevanemate teadlikkuse ja kompetentside tõstmise kaudu“.
 
Sihtgrupp: Koolitus on eelkõige suunatud keerulistes oludes perede lapsevanematele (paljulapselised, üksikvanemad, majanduslikes raskustes olevad pered). Keerukused on näiteks ka digiõppest või ärevatest oludest tekkinud stress ja pinge, mida kursusel õpitavad oskused lahendada aitavad.
 
Loe rohkem ja vaata koolituse kuupäevasid SIIT