Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Vastvalminud on Pärnu noortegarantii tugisüsteemi tutvustavad Facebooki ja Instagrami leheküljed. 

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS asub kohalikus omavalituses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest. 

 
 
 
Pärnu noortegarantii tugisüsteemi kohta leiab infot ka Pärnu linna kodulehelt ning üldisemalt noortegarantii tugisüsteemist saab lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
 
Lisaks, Sotsiaalkindlustusamet käivitas 15. septembril teavituskampaania „Kuidas sul päriselt läheb? Tule ja räägime sellest.“ Kampaania eesmärgiks on tõsta üldist teadlikkust mitteõppivate ja -töötavate noorte olukorda sattumise põhjustest ja väljakutsetest ning olemasolevatest võimalustest, mida pakuvad neile nii noortegarantii tugisüsteem, noortekeskused kui ka Töötukassa. Kampaania kohta on postitus nii Pärnu linna kodulehel (pressiteade)Pärnu linna Facebooki lehel kui ka Sotsiaalkindlustusameti Facebooki lehel