Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Jõõpre kool ja Jõõpre lasteaed osalevad sellel sügisel vanapaberi kogumisel.

Ootame vanapaberit ajavahemikus 10.-14. oktoober Jõõpre vana koolimaja juurde ja Lavassaare lasteaia juurde. Andke suuremate koguste toomisest eelnevalt klassijuhatajatele teada.

Kool organiseerib ise äraveo, mis toimub reedel, 14. oktoobril kell 14.00. 

Ära andmiseks sobib: ajalehed, ajakirjad, joonistuspaberid, raamatud (ilma kaanteta), pappmaterjal. Tuua ei sobi: määrdunud ja märga paberit, tapeeti, jõupaberit.

Kes soovib, võib ise viia kogutud paberi Pärnusse Paikre kogumispunkti. Kaalumajas esitada oma lapse nimi, klass ja kool.