Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

18. oktoobril käis Jõõpre kooli 9. klass Vändras Pärnu ja Raplamaa Ettevõtlike Koolide seminaril. Kuulati harivaid ettekandeid majanduse hetkeolukorrast ja tööturust. Saadi tänukiri edulugude konkursile esitatud töö "Teadmised ja loovus käsikäes" eest, mis koosnesid 9. klassi eelmisel õppeaastal valminud loovtöödest.