Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Pärnu linn andis sel aastal 15 inimesele, kellel on silmapaistvaid teeneid Pärnu linna ees. Üks nendest on meie kooli pikaaegne direktor ja õpetaja Mati Sutt, kes pälvis teenetemärgi pühedunud ja aktiivse tegevuse eest kogukondliku elu edendamisel. Mati Sutt on Jõõpre koolis töötanud 1982. aastast, õpetades aastate jooksul kunstiõpetust, tööõpetust ja ajalugu ning olles 1996. aastast kooli direktor.


1993. aastal taaselustas ta Pärnumaa õpilasmaleva töörühmad, 2001. aastal alustati Jõõpre vana põhikooli baasil Pärnumaa koolimuuseumi rajamist. Mati Sutt on aktiivne külaelu edendaja ja kultuuripärandi säilitaja ning osalenud aktiivselt Audru vallavolikogu ja Pärnu linnavolikogu töös. Oma mõistva suhtumisega on ta pälvinud õpilaste, kolleegide,  lapsevanemate ja elanike lugupidamise. Palju õnne!