Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Õhtuse puutööringi poiste ja tüdrukute abiga valminud lindude pesakastid said 19.aprillil Jõõpre rahvamaja juurde üles. Abiks olid Jõõpre kooli 6.klassi poisid. Nüüd jääb üle vaid uusi asukaid oodata!
Aitäh ehitusmeistritele ja juhendajale direktor Mati Sutile!