Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Audru Kooli muusika- ja kunstiosakond (endine Audru Huvialakeskus) tegutseb aastast 2005 ning on alates 1. septembrist 2012 AUDRU KOOLIGA ühine õppeasutus. Tunnid toimuvad lisaks AUDRU KOOLILE veel Jõõpre Koolis ja Lindi Lasteaed-Algkoolis.

 

Muusikaosakonna vastuvõtt alates 2. klassist, vastuvõtt toimub katsetega ja taotluse katsetele saab esitada siit. Kunstiosakonna vastuvõtt alates 1. klassist ja registreerida saab läbi ARNO alates 31. augustist.

 

Vaata Audru Kooli muusika- ja kunstiosakonna üldinfot ja sisseastumiskatsete kohta siit