Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

ÜLDINFO

Audru Kool on lisaks põhikoolile ka huvikool, kus pakutakse muusika- ja kunstiosakonnas õppimisvõimalust soovijatele. Huvikooli sisseastumine ja lahkumine toimub läbi ARNO süsteemi. Õppemaks ühes kuus muusikaosakonnas on lapsevanemale 10€ ja kunstiosakonnas 5€. 

SISSEASTUMINE

Õpilase õppele registreerimine ja õppest lahkumine toimub Pärnu haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO. Selleks logige sisse https://arno.parnu.ee/. Kinnitage oma kontaktandmed. Oluline on e-posti aadress, mille kaudu esitatakse arved ja lepingud. Edasi leidke Huvikooli link ning sisenege Audru Kooli muusika- ja kunstiosanna lehele. Leidke sobiv õppekava ning registreerige õpilane soovitud tundi. JÕÕPRE KOOLIS EELKLASSI Ei OLE. Kunsti põhiõpe 2.-9. klassi õpilastele. Jätkata saavad kõik muusika- ja kunstiosakonnas eelnevalt õppinud registreeritud õpilased. Uued õpilased saavad õppima asuda vabade õppekohtade olemasolul (muusika).  Kui taotlus on esitatud, tuleb täita ka lepingu osa ning see kinnitada. Peale seda peate jääma ootama koolipoolset kinnitust. ARNO edastab teile nii lepingu kui ka arved. Esialgu jääb taotlus olekusse Menetlemisel.

 Rahvastikuregistri järgi Pärnu linnas mitteelavatel õpilastel tuleb võtta omavalitsusest garantiikiri ning see samuti ARNO keskkonnas esitada.

Muusikaosakonda toimub vastuvõtt alates 2. klassist. Muusikaosakonna sisseastumiskatsed toimuvad E 5.septembril 4.tunni ajal muusikaõpetuse klassis. Info õp Grünet Trumsi.

Kunstiosakonda toimub vastuvõtt alates 2. klassist. Vastuvõtu taotluse kunstiosakonda saab esitada läbi ARNO  keskkonna. Info õp Ivi Sutt ja Ülle Vares.

 

Õp Ülle Vares

Õp Ivi Sutt

Noorem rühm 2.-3.klass

E 6. ja 7.tund

K 6. ja 7. tund

Vanem rühm 4.-7.klass

E (7), 8. ja 9.tund

K (7), 8. ja 9. tund

 

NB! Õpilased, kes ei soovi jätkata kunsti- ja muusikaosakonnas peavad tegema ARNOS huvikoolist lahkumise avalduse.