Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

25.-29.09.2017 viibisid ERASMUS + projekti raames

Lindi Lasteaed-Algkoolis viie Euroopa riigi õpetajad - Hispaania, Hollandi, Türgi, Iirimaa ja Tšehhi koolidest. Projekt on suunatud õpilaste iseseisva tööoskuse arendamiseks tehnoloogiliste kastide abil. Õpetajate poolt on välja töötatud tööjuhendid, kastid varustatud tööks vajalike materjalide ja vahenditega. Lindi õpetajate poolt ettevalmistatud ülesandeid lahendasid Lindi, Jõõpre ja Audru koolide õpilased. Siin pildid nende külaskäigust. Aitäh Lindi Lasteaed-Algkoolile fotomeenutuse eest!