Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

KARJÄÄRIPÄEV JÕÕPRE KOOLIS 18. NOVEMBRIL 2014

 

      1. 11.50 - 12.35

J. Hollandi kutse-eelistuse küsimustiku läbiviimine ja tagasiside

Küsimustiku tulemusena selgub, milline on inimese kutsesuundumuse tüüp (praktiline, ettevõtlik, konventsionaalne, artistlik, sotsiaalne, intellektuaalne) ning sellest tulenevalt ka see, millised tegevused ja töökeskkond võiksid testi täitjale paremini sobida. Küsimustik täidetakse paberil ja tagasiside saab kohe pärast täitmist.

      1. 12.45 - 13.30

Kuidas jätta endast hea mulje?

Arutletakse tööintervjuul/kooli sisseastumisel kasutatavate tüüpküsimuste ning käitumisviiside üle. Mõeldakse, kuidas noor peaks end esitlema, et enesest head esmamuljet jätta. Praktilise harjutusena viiakse karjäärispetsialisti ja õpilase vahel läbi tööintervjuu/sisseastumisvestlus.

13.30-13.45 TEEPAUS KOOLI SÖÖKLAS

      1. 13.45 - 14.30

Esinemise meistriklass

Kuulajatele jagatakse näpunäiteid hea esinemise tavadest ning võtmeoskustest. Üheskoos mõeldakse, kui olulist roll avaliku esinemise puhul mängib kehakeel, žestid ja silmside. Praktiliste harjutuste läbi õpitakse vabanema esinemisärevusest.

4. 14.40 - 15.25

Stress?!

Loeng annab ülevaate positiivsest ja negatiivsest stressist, tööalasest läbipõlemisest. Räägitakse, kuidas stressi ja läbipõlemissündroomi tunnuseid ära tunda ja kontrolli all hoida. Tunnis osalejad täidavad töölehe, kus nad analüüsivad oma stressi ilminguid ja toimetulekuviise.

5. 15.25- 15.35 Karjääripäeva lõpetamine, tagaside karjääripäevale

Loenguid ja töötubasid viivad läbi Pärnumaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistid.