Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 


Audru valla illustreeritud muistendite konkursi võidutööde näitus Audru Kultuurikeskuse 2.

...

Tänan usundiõpetuse vabariiklikul olümpiaadil osalenud Katarina Vainultit, kelle essee hinnati

...

Kogu koolipere matkab Sangamäele, kus toimub kontrollpunktidega klassidevaheline võistlus.

Sõõme

...