Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Olen saanud tänase päeva jooksul palju küsimusi tekkinud olukorra kohta. Arvan, et samade küsimuste vastused võiksid olla ka teile kättesaadavad.

 Tänase, st 15. märtsi kell 10.00 Terviseameti info kohaselt meie kooli õpilased ega töötajad COVID-19 (ehk koroonaviirusega) nakatanud ei ole. 

 Samuti ei ole meie kooli õpilased viibinud  piirkondades, mis on kuulutatud kriisipiirkondadeks.

Siinkohal annan edasi täna Terviseameti poolt avaldatud täiendustega nimekirja eelpool nimetatud piirkondadest: kõrge riskiga piirkonnad- Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea, keskmise riski piirkonnad- Saksamaa (Nordhein-Westfalen, Baden-Württenberg, Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-France-Comte, Grand Est, Hauts-de-France), Tirooli suusakuurortid Austrias, Hispaanias (Madriid, Kataloonia, Baskimaa), Jaapan ja Singapur.

Üks meie lasteaedade töötaja viibib hetkel Hispaanias, aga mitte nimetatud kriisipiirkonnas. Vaatamata sellele tegin töötajale teatavaks majasisese otsuse saabumisel jääda koju haiguslehele (mis on seadusega sellises olukorras lubatud) järgmiseks kaheks nädalaks.

Alates esmaspäevast, 16. märtsist toimub õpe Jõõpre Kooli õpilastele distantsõppe kava järgi. Koolimaja on suletud. Õpetajad peavad olema õpilastele kättesaadavad õppetöö tavapärasel kellaajal konsultatsioonideks eKoolis või meili teel. Kontaktid .

Jõõpre Kooli lasteaedade sulgemise otsustab vabariigi valitsus või lokaalselt Pärnu linna kriisikomisjon. Seni on edastatud palve jätta võimalusel lasteaialapsed koju. Kui vanemal ei ole  sellist võimalust, siis võtavad kõik meie lasteaiad vastu kõik terved ja viirustest vabad lapsed. Kes on otsustanud lapsed võimalusel koju jätta, siis selle perioodi eest on need pered vabastatud kohatasust.

Koolieelsete lasteasutuste sulgemist hetkel (st. 15.03.2020) kriisikomisjon ei soovita.

 Jõõpre Kooli spordisaal on alates 16. märtsist suletud. Avamise võimalusest anname koheselt teada.

 Huviringide tegevust ei toimu. Antud perioodi eest ei tule tasuda samuti Huvikooli õppemaksu.

Kõigile Jõõpre Kooli töötajatele on välja töötatud kriisiperioodi tööülesannete kava, neile kehtib tavapärane tööaeg, ümberkorraldused puudutavad tehtavaid töid.

 Jäägem terveks ja olge hoitud!

 

 Mati Sutt

Jõõpre kooli direktor