Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Direktor Mati Sutt - ajalugu 7.- 9. kl, kool/at/ jooprepk.ee

Õppejuht Ülle Haavasaar - inglise keel, V kl. juhataja, ylle.haavasaar/at/jooprepk.ee


Õpetajad

* Ena Mägi - I klass, ajalugu 5. - 6. kl, pikapäevarühma õpetaja, ena.magi/at/jooprepk.ee

* Anu Kurm - II klass, 5. - 6. kl. loodusõpetus, rahvatantsu juhendaja, 1. - 3. kl. õpiabi, pikapäevrühma õpetaja, anu.kurm/at/jooprepk.ee

* Ülle Vares - III klass, huvikooli kunstiõpetaja, huvijuht, pikapäevarühma õpetaja, ylle.vares/at/jooprepk.ee

* Gisela - Angela Aasa - IV klass, geograafia, bioloogia 7. - 9. kl., pikapäevarühma õpetaja, angela.aasa/at/jooprepk.ee

* Marika Vahter - VI kl. juhataja, kehaline kasvatus, huvijuht (sport), marika.vahter/at/jooprepk.ee

* Grünet Trumsi - VII kl. juhataja, muusika, muusikaringide juhendaja, huvikooli muusikaõpetaja, grynet,trumsi/at/jooprepk.ee

* Ivi Sutt – VIII kl juhataja, käsitöö/kodundus, kunst, huvikooli kunstiõpetaja, ivi.sutt/at/jooprepk.ee

* Helle Kirsi - IX kl. juhataja, 5. - 9. kl. eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, 7. - 9. kl. õpiabi, näitering, huvijuht, helle.kirsi/at/jooprepk.ee

* Regina Karlep - 6. - 9. kl. vene keel, regina.karlep/at/jooprepk.ee

* Mare Ots - 8.- 9. kl. keemia, füüsika, 7.kl. loodusõpetus, mare.ots/at/jooprepk.ee

* Urmas Palmaru - 6. - 9. kl. matemaatika, urmas.palmaru/at/jooprepk.ee

* Romet Luuk - 5. - 9. kl. informaatika, infotehnoloogia koordinaator, 5. - 9. kl. robootikaringi juhendaja, romet.luuk/at/jooprepk.ee

* Vaike Ruumet - 5. kl. matemaatika, 4. - 6. kl. õpiabi, vaike.ruumet/at/jooprepk.ee

* Tõnis Türk - 4. - 9. kl. poiste tehnoloogiaõpetus, tonis.tyrk/at/jooprepk.ee

* Reeli Jantson- ühiskonnaõpetus, karjääriõpetuse ring, pikapäevarühma õpetaja, reeli.jantson/at/jooprepk.ee

Teenindav personal

Rait Pruul - majandusjuhataja, rait.pruul/at/jooprepk.ee

Anne Poolak - asjaajaja, raamatukogu juhataja, asendusõpetaja, anne.poolak/at/jooprepk.ee

Gerda Tarre- koristaja

Merle Ainsar - kokk, merle.ainsar/at/jooprepk.ee

Vally Lõugas - kokk

Marika Sarapu - spordisaali administraator, koristaja