Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

  • Direktor Mati Sutt - tehnoloogiaõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus kool/at/ jooprepk.ee
  • Õppejuht Ülle Haavasaar - inglise keel, VIII klassi juhataja, karjäärikoordinaator ylle.haavasaar/at/jooprepk.ee


Õpetajad

         * Ülle Vares - I klass, huvikooli kunstiõpetaja, huvijuht, pikapäevarühma õpetaja, ylle.vares/at/jooprepk.ee

        * Gisela - Angela Aasa- II klass, geograafia, pikapäevarühma õpetaja, angela.aasa/at/jooprepk.ee

        * Kati Lindt - III klass, pikapäevarühma õpetaja, kati.lindt/at/jooprepk.ee

        * Anu Kurm - IV klass, 5. - 6. kl. loodusõpetus, rahvatantsu juhendaja, 1. - 3. kl. õpiabi,  pikapäevrühma õpetaja, anu.kurm/at  /jooprepk.ee

        * Grünet Trumsi - V kl. juhataja, muusika, muusikaringide juhendaja, huvikooli muusikaõpetaja, grynet,trumsi/at/jooprepk.ee

        * Ülle Varik - VI kl. juhataja, 6. kl. eesti keel ja kirjandus, 6.- 9.kl. vene keel, kodulehekülje administraator ylle.varik/at/jooprepk.ee

        * Helle Kirsi - VII kl. juhataja, 5. ja 7.- 9.  kl.  eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, 7. - 9. kl. õpiabi, näitering, huvijuht, helle.kirsi/at/jooprepk.ee

       * Marika Vahter - IX kl. juhataja, kehaline kasvatus, huvijuht (sport), marika.vahter/at/jooprepk.ee

       * Ivi Sutt - käsitöö/kodundus, kunst, huvikooli kunstiõpetaja, ivi.sutt/at/jooprepk.ee

       * Mare Ots - bioloogia, keemia, füüsika, 7.kl. loodusõpetus, mare.ots/at/jooprepk.ee

        * Urmas Palmaru - 6. - 9. kl. matemaatika, robootikaringi juhendaja, urmas.palmaru/at/jooprepk.ee

       * Sten Sang - informaatika, infotehnoloogia koordinaator, raadioringi juhendaja, sten.sang/at/jooprepk.ee

       * Vaike Ruumet - 5. kl. matemaatika, 4. - 6. kl. õpiabi  vaike.ruumet/at/jooprepk.ee

 

Teenindav personal

  • Rait Pruul - majandusjuhataja, rait.pruul/at/jooprepk.ee
  • Anne Poolak - asjaajaja, raamatukogu juhataja, asendusõpetaja anne.poolak/at/jooprepk.ee
  • Gerda Tarre- koristaja
  • Merle Ainsar - kokk,  merle.ainsar/at/jooprepk.ee
  • Vally Lõugas - kokk
  • Marika Sarapu - spordisaali administraator, koristaja