Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

  • Direktor Mati Sutt - ajalugu 7.- 9. kl kool/at/ jooprepk.ee
  • Õppejuht Ülle Haavasaar - inglise keel, IX klassi juhataja, karjäärikoordinaator ylle.haavasaar/at/jooprepk.ee


Õpetajad

         * Anu Kurm - I klass, 5. - 6. kl. loodusõpetus, rahvatantsu juhendaja, 1. - 3. kl. õpiabi,  pikapäevrühma õpetaja, anu.kurm/at/jooprepk.ee

         * Ülle Vares - II klass, huvikooli kunstiõpetaja, huvijuht, pikapäevarühma õpetaja, ylle.vares/at/jooprepk.ee

        * Gisela - Angela Aasa - III klass, geograafia, bioloogia 7. - 8. kl., pikapäevarühma õpetaja, angela.aasa/at/jooprepk.ee

        * Ena Mägi - IV klass, ühiskonnaõpetus, ajalugu 5. - 6. kl. pikapäevarühma õpetaja, ena.magi/at/jooprepk.ee

        * Marika Vahter - V kl. juhataja, kehaline kasvatus, huvijuht (sport), marika.vahter/at/jooprepk.ee

        * Grünet Trumsi - VI kl. juhataja, muusika, muusikaringide juhendaja, huvikooli muusikaõpetaja, grynet,trumsi/at/jooprepk.ee

        * Ülle Varik - VII kl. juhataja, 7. kl. eesti keel ja kirjandus, 6.- 9. kl. vene keel, kodulehekülje ja suhtlusvõrgustiku facebook koolilehe administraator

           ylle.varik/at/jooprepk.ee               

        * Helle Kirsi - VIII kl. juhataja, 5.- 6. ja 8.- 9.  kl. eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, 7. - 9. kl. õpiabi, näitering, huvijuht, helle.kirsi/at/jooprepk.ee

       * Ivi Sutt - käsitöö/kodundus, kunst, huvikooli kunstiõpetaja, ivi.sutt/at/jooprepk.ee

       * Mare Ots - 9. kl. bioloogia, keemia, füüsika, 7.kl. loodusõpetus, mare.ots/at/jooprepk.ee

       * Urmas Palmaru - 5. ja  7. - 9. kl. matemaatika, urmas.palmaru/at/jooprepk.ee

       * Sten Sang - 5. - 9. kl. informaatika, infotehnoloogia koordinaator, 5. - 9. kl. programmeerimise ja robootikaringi juhendaja, sten.sang/at/jooprepk.ee

      * Vaike Ruumet - 6. kl. matemaatika, 4. - 6. kl. õpiabi  vaike.ruumet/at/jooprepk.ee

      * Tõnis Türk - 4. - 9. kl. poiste tehnoloogiaõpetus tonis.tyrk/at/jooprepk.ee

 

Teenindav personal

  • Rait Pruul - majandusjuhataja, rait.pruul/at/jooprepk.ee
  • Anne Poolak - asjaajaja, raamatukogu juhataja, asendusõpetaja anne.poolak/at/jooprepk.ee
  • Gerda Tarre- koristaja
  • Merle Ainsar - kokk,  merle.ainsar/at/jooprepk.ee
  • Vally Lõugas - kokk
  • Marika Sarapu - spordisaali administraator, koristaja