Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Palju infot ja pilte lasteaia tegemistest leiate ka Aruvälja Lasteaia FB lehel aadressil:

facebook.com/AruvaljaLasteaedAlgkool/ 

Head tutvumist! 

 

 

Alates 13. maist 2019 jõustus uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/410052019020

 

Kohataotluse palume esitada haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

https://arno.parnu.ee 

Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile.  

 

 

 

Alamkategooriaid