Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Lasteaia kohta saab taodelda ARNOs
Ava link: https://arno.parnu.ee/ 

Lisainfo:
* Vajadusel on võimalik arvutit kasutada ning saada taotluse täitmisel abi linnavalituse infosaalis. Kindlasti on siis tarvis teada/kaasa võtta ka vajalikud PIN-koodid.
* ARNO-sse saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil või panga kaudu. Vanem näeb ainult oma lapse või laste andmeid.

ARNO kasutusjuhend lapsevanemale, ava link:
https://parnu.ee/failid/haridus/ARNO_juhend_lapsevanemale_lasteaeda_vastuv6tt.pdf  

ARNO privaatsuspoliitika, ava link:
https://arno.ee/privaatsuspoliitika/ 

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Vastu võetud 06.05.2019 nr 5
Ava link: https://WWW.riigiteataja.ee/akt/410052019020 

Klaabude rühma kino ühiskülastus
SIPSIK
Kolmapäeval, 26.veebruaril, kell 10.30
Pilet 5 €.
Soovijatel tuua raha hiljemalt
neljapäevaks rühmaõpetaja kätte.

Kolmapäeval,

05.veebruaril kell 9.15

Heino Seljamaa Kohvriteater

OKASROOSIKE

pilet 3 €

Alates 01.jaanuarist 2020.a.

on toiduraha maksumuseks mõlemas

(Nöpsikud ja Klaabud) rühmas 1,60 eurot.

Aluseks hoolekogu otsus nr 1,

protokoll nr 2 29.november 2019.a.

 

Päkapikupere Jõulupidu 

neljapäeval, 19.detsembril

kell 16.00

Kõikidel Päkapikkudel (ka vanematel)

on päkapikumütsid!

Palju infot ja pilte lasteaia tegemistest leiad ka Lavassaare Lasteaia FB lehel, aadressil:

facebook.com/groups/790207591118304/

Head tutvumist!

Täname tublisid vanapaberi toojaid:

Remo Sõber - 17,6 kg
Eve Metsaäär - 21,8 kg
Maie Kalbus - 57,5 kg
Lasteaia personal - 196.2 kg

KOKKU 293,1 kg

Vanapaberi kogumine
(kaalutud, pakitud, märgistatud)
lasteaias-rühmas

25.september - 03.oktoober.

Paikre auto tuleb paberile järele
neljapäeval, 03.oktoobril

03.september - Hoolekogu koosolek Jõõpre Koolis
17.september - Lastevanemate üldkoosolek
23.september - Spordipäev - sügiskross
23.-24.september - Sügise sünnipäev (sügiskompositsioonid tuua 23.septembri hommikul)
04.oktoober - Õpetajate päev
07.oktoober - Klaabude sünnipäev
15.oktoober - Nöpsikute sünnipäev
07.november - Isadepäev-Mardipäev
... november - Teatrietendus
25.november - Kadri-jooks
02.detsember - I advent
09.detsember - II advent
16.detsember - III advent
19.detsember - Jõulupidu

Beebotid on ülimalt lahedad tegelased, kes aitavad tundi muuta põnevamaks nii lasteaias kui ka 12.klassis. Beeboti selgeks saamiseks pole vaja eraldi tundi - piisab 5-10 minutist harjutamisest. Kogu nipp on sobivate mattide tegemises, et koos mänguga saaks kinnistada ka olemasolevaid teadmisi.

2019.a. kevadel kirjutas õpetaja Liis projekti, millega saime lasteaeda Beebotid. 
Tänud Hitsale - ProgeTiigrile, meie laste päevad muutuvad nüüd palju põnevamaks ja teadmisküllasteks.

 

Logopeed-eripedagoog Eneken Valdmaa vastuvõtud

lasteaias on sellel õppeaastal neljapäeviti.

Jõõpre Kooli Hoolekogu koosolek toimub:

teisipäeval 03.septembril, kell 18.00

Jõõpre Koolis

 

Lavassaare Lasteaia hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

Õpetajate esindaja - Merike Paavel

Klaabude rühm - Liina Zibtsuk

Nöpsikute rühm - Carmen Sõber

 

 

Alates 13.maist 2019.a. jõustub uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord.

Kohataotlused esitatakse haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO     https://arno.parnu.ee 

Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNO-s märgitud e-posti aadressile.